Cégadatok

MME Vállalkozó Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét,
Daru u. 21.
Tel: +36-20-957-6101
Fax: +36-20-959-7368
mail: iroda [at] m-m-e [dot] hu
Adószám: 14783193-2-03

Energiairányítás

„Soha eddig nem volt ilyen kevés időnk arra, hogy ilyen sok mindent megtegyünk.”
Franklin Delano Roosevelt

Az EN 16001 európai szabványnak az a célja, hogy segítse a szervezeteket olyan rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez szükségesek.

Célja továbbá az energiafelhasználás módszeres ellenőrzése, a költségek és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése. Olyan energiairányítási rendszer követelményeit határozza meg, amely képessé teszi a szervezeteket egyrészt a jogszabályi követelmények, másrészt az energiaszempontból lényeges információkat figyelembe vevő célok és irányelvek meghatározására, bevezetésére, fenntartására.

Mit minden korábbi irányítási rendszernél ennél a szabványnál is szempont, hogy teljes mértékben alkalmazható a szervezet méretétől, annak földrajzi elhelyezkedésétől, társadalmi és kulturális berendezkedésétől függetlenül.

Az energiairányítási rendszerekre (EIR) vonatkozó szabvány akár önállóan, akár bármely más integrált irányítási rendszer részeként alkalmazható. Alkalmazásának megkönnyítése érdekében szerkezete és felépítése hasonló az ISO 14001-hez.

A megközelítés alapját az alábbi (korábbról már megszokott PDCA ciklust bemutató) ábra szemlélteti. A rendszer sikeressége nagymértékben függ a szervezet egyes szintjeinek és területeinek elkötelezettségétől, de különösképpen a felső vezetőségtől.

Az energiairányítási rendszer lehetővé teszi, hogy a szervezet kialakítsa energiapolitikáját, céljait, irányelveit és folyamatokat hozzon létre annak érdekében, hogy megvalósítsa a megfogalmazott elkötelezettségeket, továbbá szükséges lépéseket tegyen a saját teljesítményének javítására és bizonyítsa a rendszer szabvány követelményeinek való megfelelését.

Az energiairányítás felöleli az összes lényeges kérdést, beleértve a stratégiát és versenyképességet is. Mint minden ilyen irányítási rendszer ez is csak olyan követelményeket tartalmaz, amelyek objektíven auditálhatók. Azonban nem állapít meg abszolút energiateljesítményi (energiaeredményességi) követelményeket a szervezeti energiapolitikában meghatározottakon és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeken túlmenően.

Mindez azt jelenti, hogy két hasonló tevékenységet végző szervezet, amelynek energiateljesítménye (energiaeredményessége) különböző, egyaránt megfelelhet e szabvány követelményeinek.

Az EN 16001:2009 bevezetése hozzájárul olyan folyamatos fejlesztési folyamat létrehozásához, amely hatékonyabb energiafelhasználáshoz vezet. Arra ösztönözni a szervezeteket, hogy energia figyelemmel kísérési tervet és folyamatos energiaelemzést vezessenek be.

E szabvány követelményei összehangolhatók, illetve integrálhatók más irányítási rendszerekkel, például a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási rendszer, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere, valamint a pénzügyi irányítási vagy a kockázatkezelési rendszer követelményeivel.