Cégadatok

MME Vállalkozó Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét,
Daru u. 21.
Tel: +36-20-957-6101
Fax: +36-20-959-7368
mail: iroda [at] m-m-e [dot] hu
Adószám: 14783193-2-03

Hírek

Új jogszabály a levegőterheltségi szint és a pontforrások kibocsátásának vizsgálatáról, ellenőrzéséről

2011-01-15

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

Forrás: 

Módosított jogszabály az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

2011-01-15

1/2011. (I. 14.) NGM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról.

Forrás: 

Új jogszabály a levegőterheltségi szint határértékeiről és a pontforrások kibocsátási határértékeiről

2011-01-14

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.

A 2011. január 15-én hatályba lépett jogszabály a levegőterheltségi szintre és az arra vonatkozó határértékekre, valamint a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra, azok üzemeltetőire, valamint a pontforrások kibocsátására vonatkozó szabályokat tartalmaz.

Forrás: 

Módosított jogszabályok a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben

2011-01-09

Az egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról szóló 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet. A jogszabály több építésügyi tárgyú törvényt is módosít, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításával összhangban 2011. január 1-től az ügyintézési határideje munkanapokról naptári napra változik. Az ügyintézési határidő, a jogorvoslat ideje munkanap helyett ismét naptári nap lesz. Az építésügyet érintő kormányrendeletek:

Forrás: 

Complex; MK/2010/194

Módosított jogszabály a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

2011-01-03

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása.

A módosítás értelmében 2011. január 1-től a Nemzeti Közlekedési Hatóság – jogi személyiséggel nem rendelkező – központi szervből, azaz a Központból és különös hatáskörű országos illetékességű elsőfokú szervekből áll.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság első fokú szervei:

Forrás: 

Complex, MK/2010/198.

Módosított jogszabály - A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

2011-01-02

A 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról szól.

Forrás: 

Complex

2011. január 1-től működnek a kormányhivatalok

2011-01-02

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a székhelyük szerinti fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok általános jogutódjaként alakultak meg 2011. január 1-jén.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből, azaz a törzshivatalból és a kormányhivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervekből áll.

A kormányhivatal szervezeti egységeként 17 darab ágazati szakigazgatási szerv jött létre, amelyek a következők:

Forrás: 

Complex, Magyar Közlöny 2010/194; Magyar Közlöny 2010/198

Új jogszabály az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

2011-01-01

A 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről szól. A rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával és a területi államigazgatási szervek integrációjával összefüggésben újrastatuálta a munkavédelmi hatóság szervezetére vonatkozó szabályokat. 2011-től a munkaügyi felügyelőségek a kormányhivatalok szervezeti keretei között fognak működni.

Forrás: 

Complex

Mérnökdíjak 2011-ben

2011-01-01

Az MMK Elnöksége – a 2010. december 15-i ülésén elfogadott határozata szerint – 2011. évre a mérnöki óradíjak 2010-ben kiadott táblázatának alkalmazását javasolja:

Sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

2010-12-30

Az MME Vállalkozó Kft. vezetése, illetve munkatársai ezúton kívánnak valamennyi Partnerének, illetve látogatójának eredményekben, sikerekben gazdag új esztendőt! Kívánjuk, hogy baleset és havária mentes legyen a 2011-es év és minden olyan üzleti célt meg tudjanak valósítani, amelyet kitűztek maguk elé!

MME Vállalkozó Kft.