Cégadatok

MME Vállalkozó Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét,
Daru u. 21.
Tel: +36-20-957-6101
Fax: +36-20-959-7368
mail: iroda [at] m-m-e [dot] hu
Adószám: 14783193-2-03

Hírek

Miért fontos a karbantartás?

2010-10-26

Megfelelő karbantartás nélkül a munkahelyen a dolgok a katasztrofális állapotig leromolhatnak.

A rendszeres karbantartás elengedhetetlen ahhoz, hogy a berendezések, gépek és a munkakörnyezet folyamatosan biztonságosak és megbízhatók legyenek. Ez hozzájárul a munkahelyi veszélyek kiküszöböléséhez. A karbantartás hiánya vagy a nem megfelelő karbantartás veszélyhelyzeteket, baleseteket és egészségügyi problémákat okozhat.

A karbantartás komoly kockázatokkal járó tevékenység. Biztonságos módon kell végezni!

A biztonságot szolgáló karbantartás

Statisztikák a kockázatértékelésről

2010-10-25

Noha nem a teljes képet mutatják meg, a statisztikák lényeges részét képezik a biztonsággal és az egészségvédelemmel kapcsolatos kérdések elemzésének. Felfedik például a meztelen igazságot a következőkkel kapcsolatban:
• Az EUROSTAT adatai szerint az Európai Unióban évente 5720 ember hal meg munkahelyi balesetek következményeként.
• Emellett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint az EU-ban minden évben további 159 500 munkavállaló hal meg foglalkozási megbetegedések miatt.

A biztonságos karbantartás lesz az európai hét fő témája

2010-10-25

Az idén a biztonságos karbantartás áll a hétfőn kezdődő munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai hetének középpontjában, amelynek keretében – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és partnerei szervezésében – Európa-szerte több mint 30 országban több száz konferenciára, kiállításra és képzésre kerül sor.

A tíz legstresszesebb szakma – toplista

2010-10-22

A munkahelyi stressz több tényezőtől is függ: a munka jellege, tempója és a körülmények is nyomást gyakorolhatnak a dolgozókra. Stresszforrás lehet, ha a munkavállaló nem szereti, amivel foglalkozik, ha állandó feszültségben dolgozik, többet vállal, mint amennyit bír, gondjai vannak főnökével, kollégáival. A howstuffworks.com összegyűjtötte és rangsorolta azokat a szakmákat, amelyek a legnagyobb stresszel járnak Amerikában.

1. Bányászok

Új jogszabály

2010-08-29

2010. augusztus 28-án léptek hatályba a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (Kvt.) az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvénnyel bevezetett módosításai. A módosítások Kvt. 67. §-át és 74. §-át, az előzetes vizsgálati eljárásra, az előzetes konzultációra, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket érintették.

Módosított jogszabály - 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

2010-08-13

Az építésüggyel összefüggésben több rendelet módosítását tartalmazó jogszabályból kiemeljük, hogy az 2010. augusztus 28-ától módosította a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet is.

Az előzetes vizsgálati kötelezettséggel érintett tevékenységek köre szűkült, az előzetes konzultációt a hatóság már nem minden esetben lesz köteles kezdeményezni.

Új jogszabály - 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról

2010-07-30

A 2010. augusztus 1-jétől hatályos rendelet alapján, ha a munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül teljesíti, ahhoz az állami adóhatóság által e célra rendszeresített elektronikus űrlapot köteles alkalmazni.
A közterheket
a) a magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057770 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla”,

Mérnökdíjak 2010-ben

Az Magyar Mérnök Kamara (MMK) Elnöksége – január 20-i ülésén elfogadott határozata szerint, a MÉDI-nek megfelelően – a mérnöki tevékenység vállalkozási díjazására időráfordítás alapján tesz javaslatot:

 

Módosított jogszabály - 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet a vizek védelmével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A jogszabály a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításával előírta, hogy a karsztos területen levő, illetve arra ráfolyó vagy azon átfolyó vízfolyásba vagy időszakos vízfolyásba történő bevezetés – beleértve a tisztított szennyvíz bevezetését is – esetén vizsgálni kell a víz útját.

Módosított jogszabály - 9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet

9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról.