Cégadatok

MME Vállalkozó Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét,
Daru u. 21.
Tel: +36-20-957-6101
Fax: +36-20-959-7368
mail: iroda [at] m-m-e [dot] hu
Adószám: 14783193-2-03

MEBIR

"Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”
Assisi Szent Ferenc

Mi is a MEBIR

A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítás Rendszere (MEBIR), angolul OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems).

Ismérvei, tulajdonságai

A társadalmi elvárások, a jogszabályi követelmények, illetve a hatósági fellépések hatására a legtöbb szervezet egyre inkább törekszik ésszerű munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot (MEB) elérni, és ennek meglétét bizonyítani.  Ezen törekvések az egyre szigorúbb jogi szabályozás, a gazdaságpolitikában bekövetkező változások és más intézkedések fejlesztése közben megy végbe, részben elősegítve a munkahelyi egészségvédelem és biztonság jó gyakorlatát, de mindenképpen növelve az érdekelt felek adott témákkal kapcsolatos aggodalmát.

Számos szervezet végzett különböző munkahelyi egészségvédelmi, biztonsági átvizsgálást, illetve auditot annak érdekében, hogy értékelje a teljesítményét. Azonban ezek önmagukban még nem elegendők ahhoz, hogy a szervezetnek kellő biztonságot nyújtsanak, miszerint működése nemcsak kielégíti, hanem továbbra is ki fogja elégíteni a jogszabályokban előírt és a saját elvárások között megfogalmazott követelményeket. Annak érdekében, hogy egy szervezet eredményes legyen, a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelményeket olyan felépítésű irányítási rendszerben kell megvalósítani, teljesíteni, amely integráltan illeszkedik a szervezet egészébe, irányításába.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer (OHSAS) célja az, hogy az egyes szervezeteket hozzájuttassák egy eredményes működéshez az egészségvédelem és a biztonság területén úgy, hogy az összhangban legyen a vezetés egyéb követelményeivel, illetve hozzásegítse a szervezetet a kitűzött céljaik (munkahelyi, gazdasági, biztonsági stb.) eléréséhez. Ellenben nem célja, hogy a szervezetek elé egyéb akadályokat gördítsen, vagy növelje, vagy módosítsa valamely szervezet jogi kötelezettségeit.

Az OHSAS szabvány olyan követelményeket ír elő, amelyek képessé teszik a szervezetet a jogszabályi követelményekre és a kockázatokra vonatkozó információkat figyelembe vevő célok és irányelvek meghatározására és bevezetésére.

A szabvány alkalmazható mindenféle típusú és nagyságú szervezetben, és igazodni tud különböző földrajzi, kulturális és társadalmi feltételekhez. A rendszer sikere attól függ, hogy a szervezet minden szintjén és minden funkciójának betöltése során milyen a dolgozók elkötelezettsége, különösen a felső vezetőségé.

Ezen munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer képessé teszi a szervezeteket arra, hogy olyan célokat tűzzön ki, és olyan eljárásokat hozzon létre, amelyekkel teljesíteni tudja a vállalt kötelezettségeket, megtegye a szükséges intézkedéseket a teljesítmény javítására, és igazolja, hogy a rendszer megfelel a követelményeknek. A gyakorlatot olyan mértékben kívánja támogatni és elősegíteni, hogy az még egyensúlyban legyen a társadalmi-gazdasági szükségletekkel.

A MEBIR (OHSAS) szabvány eredményes bevezetését a szervezet felhasználhatja arra, hogy bizalmat keltsen az érdekelt felekben. Csak olyan követelményeket tartalmaz, melyeket objektíven lehet mérni, auditálni, bár nem tartalmaz abszolút jellegű követelményeket a teljesítményre nézve azon az elkötelezettségen kívül, amelyeket a szervezet vállalat, illetve számára az idevonatkozó jogi követelmények megfogalmaznak.

A MEBIR részletességének szintje és összetettsége, a dokumentálás és az alkalmazott erőforrások mértéke számos tényezőtől függ, például a telephelyek számától, a rendszer alkalmazási területétől, a szervezet nagyságától, a tevékenységeinek, termékeinek és szolgáltatásainak jellegétől, és a szervezeti kultúrától. Ez különösen kis- és középvállalkozások esetében játszhat fontos szerepet.

Amennyiben részletesebb ismeretekre lenne szüksége a rendszerről, annak elemeiről, akkor elérhetőségeinken keressen minket.

Az OHSAS 18001 (MSZ 28001) szabványnak megfelelő Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonság Irányítási Rendszerhez (MEBIR) kapcsolódó tanácsadói tevékenységeink az alábbiak:

1. Oktatás

1.1 MEBIR oktatás
1.2 Ismétlő oktatás, specifikus oktatás

2. Ellenőrzés

2.1 MEBIR belső audit végrehajtása éves ütemezésnek megfelelően
2.2 A belső auditokhoz kapcsolódó helyesbítő-megelőző tevékenységek végrehajtásában történő közreműködés
2.3 MEBIR vezetőségi átvizsgálásában történő közreműködés
2.4 Jogszabályi nyilvántartás elkészítése
2.5 Jogszabályi megfelelés meghatározása

3 Gyakorlat

3.1 MEB teljesítmény mérése, értékelésében való közreműködés
3.2 MEBIR tanácsadás - igények alapján
3.3 MEBIR Rendszer kialakítása, fenntartása
3.4 MEBIR nyilvántartások felülvizsgálata, véleményezése

4 Szabályozás

4.1 MEB célok meghatározása, felülvizsgálata, aktualizálása
4.2 MEBIR szabályzatok elkészítése, felülvizsgálat

Amennyiben további információra van szüksége keressen minket!