Cégadatok

MME Vállalkozó Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét,
Daru u. 21.
Tel: +36-20-957-6101
Fax: +36-20-959-7368
mail: iroda [at] m-m-e [dot] hu
Adószám: 14783193-2-03

Tűzvédelem

„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz”
Albert Schweitzer

A tűz elleni védekezés minden állampolgár kötelessége, melynek érdekében mindenkinek meg kell ismernie és meg kell tartania a vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, a tűz- és káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket.

A tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a gazdálkodó szervek gondoskodjanak a jogszabályokban és nemzeti szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Fő követelmények gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel szemben az alábbiak:

 1. Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről,
 2. Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak,
 3. Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre,
 4. Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót,
 5. Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

Az üzemeltető, tulajdonos, fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei az alábbiak:

 • Alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját,
 • Mérje fel, vegye számba a működése során reálisan előfordulható tűzvédelmi, biztonsági kockázatokat,
 • Végezze el a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását,
 • Amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztat, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és a kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, melynek mellékletét képezi a Tűzriadó Terv,
 • A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról,
 • A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Mindezen kötelezetségek, előírások alapján ajánljuk tűzvédelmi tevékenységeinket, melyek az alábbiak:

1 Oktatás

1.1 Tűzvédelmi oktatások megtartása (ismétlő, egyedi)
1.2 Tűzvédelmi szakvizsgáztatás szervezésében közreműködés
1.3 Oktatási segédlet, oktatási tesztanyag készítése

2 Szabályozás

2.1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése, aktualizálása
2.2 Tűzriadó tervek elkészítése, aktualizálása
2.3 Tűzvédelmi dokumentációk rendszeres felülvizsgálata, módosítása
2.4 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályozása
2.5 Éghető folyadékok tárolására dokumentáció készítése

3 Nyilvántartások

3.1 Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységről, munkakörökről nyilvántartás
3.2 Dolgozói tv. képesítések, képzettségek, bizonyítványok nyilvántartása
3.3 Tűzvédelmi eszközökről nyilvántartás vezetése

4 Ellenőrzések

4.1 A létesítmények átfogó éves ellenőrzése
4.2 Létesítmények havi rendszeres célellenőrzése
4.3 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység ellenőrzése
4.4 Tűzvédelmi, tűzriadó gyakorlatok szervezése, lebonyolítása
4.5 Hatósági ellenőrzésre való felkészítés
4.6 Megelőzés érdekében új megoldások kidolgozása
4.7 Tűzvédelmi szabványossági – villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

5 Képviselet

5.1 Ellenőrzés során a Megrendelő képviselete
5.2 Együttműködés kialakítás szakhatóságokkal
Amennyiben tűzvédelem, tűzmegelőzés témakörben tevékenységeink felkeltették érdeklődését keressen Minket!